CÔNG TRÌNH MỞ RỘNG NHÀ MÁY THỦY SẢN SUỐI HAI

VỐN ĐẦU TƯ: 20 TỶ ĐỒNG