TẬP ĐOÀN PSD

PSD Group là một tập đoàn đa ngành với đa dạng các lĩnh vực hoạt động như: Nghiên cứu khoa học, vận tải, du lịch, xây dựng, thủy sản, dược phẩm và thiết bị y tế….  đặc biệt là các hoạt động xã hội. PSD Group định hướng là tập đoàn hàng đầu các hoạt động xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng, chống ma túy tại Việt Nam.

Nền kinh tế Việt Nam thời kỳ hội nhập đã mở ra nhiều cơ hội và hướng đi cho sự phát triển của các doanh nghiệp, trong đó có xu hướng phát triển doanh nghiệp xã hội. Hạt nhân của PSD Group là Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Phòng chống ma túy (Viện PSD) tiền thân là Trung tâm nghiên cứu Tâm lý người sử dụng ma túy- tổ chức khoa học tiên phong, duy nhất tại Việt Nam trong nghiên cứu chống tái nghiện ma túy bằng liệu pháp tâm lý.

 
PSD Group mang sứ mệnh khác biệt từ một người lãnh đạo đặc biệt - Doanh nhân Lê Trung Tuấn.Ông đi lên từ một người nghiện ma túy nhiều năm ròng. Nhưng niềm khát khao sống, cống hiến và mong muốn giảm trừ ma tuý trong đời sống xã hội luôn mãnh liệt trong con người ông. Năm 2013 Lê Trung Tuấn thành lập Trung tâm nghiên cứu Tâm lý người sử dụng ma túy, nay phát triển thành Viện Nghiên cứu và Ứng dụng phòng chống ma túy PSD (Viện PSD).
 
Hạt nhân của PSD Group là Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Phòng chống ma túy. Viện PSD mang sứ mệnh “Đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng, chống ma túy”. Viện đưa ra những phương pháp mới nhằm chống tái nghiện ma túy bền vững; Nghiên cứu tâm lý người sử dụng ma túy; Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng các giải pháp phòng ngừa ma túy trong trường học, cộng đồng….  từ đó đưa ra các giải pháp trong công tác phòng, ngừa ma túy mang tính toàn diện.
 
Viện PSD đã nhiều năm phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống ma túy do Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm (UBQG) của Chính Phủ giao phó. Đặc biệt, gần đây nhất Viện PSD đã được UBQG tin tưởng giao phối hợp với các Bộ Ngành thực hiện 13 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và đặc biệt phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu xây dựng và triển khai bộ tài liệu “Kỹ năng phòng, chống ma túy” tại văn bản 1477/VPCP-KGVX ngày 9/3/2021.
 
PSD Group phát triển dựa trên nền tảng là hoạt động doanh nghiệp xã hội với cam kết trích 30 – 50% lợi nhuận hằng năm cho phòng chống ma túy. Đồng thời, hệ thống doanh nghiệp thuộc Tập đoàn tạo công ăn việc làm cho hàng trăm cá nhân cai nghiện thành công, những người yếu thế, hỗ trợ vốn và cơ hội xây dựng lại tương lai cho những người cai nghiện thành công.
Đến nay PSD Group đã có những thành công tiêu biểu:
  • Là đơn vị kinh tế tạo ra lợi nhuận hàng năm với sự tăng trưởng mạnh, tạo đà cho nhiều ngành nghề, dịch vụ phát triển, trên nền chữ Tâm và chữ Tín.
  • Đóng góp hàng năm vào công tác phòng chống ma túy; tài trợ nhiều dự án cộng đồng và tham gia các chương trình tầm cỡ quốc gia về truyền thông nâng cao kiến thức, phát triển kỹ năng trong công tác phòng, ngăn ngừa ma túy.
  • Tạo công ăn việc làm cho hàng trăm cá nhân là người yếu thế, từng lầm lỡ nay tìm thấy con đường sáng với sự hỗ trợ của PSD Group; không ít trong số họ đã trở thành tấm gương người tốt việc tốt điển hình.
 
PSD Group luôn nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của Chính phủ, các Bộ, cơ quan hữu quan, báo chí và các tầng lớp nhân dân trong truyền thông và phát triển phương pháp chống tái nghiện ma túy mang tính bền vững. Tạo ra những nền tảng vững chắc cho người trẻ phát triển bản thân thông qua hoạt động truyền thông, đào tạo... Kêu gọi thế hệ thanh niên hướng tới mục tiêu công dân toàn cầu, cùng kiến tạo và bảo vệ Tổ quốc