BAN LÃNH ĐẠO

Tiến sĩ danh dự LÊ TRUNG TUẤN

Nhà sáng lập Tập đoàn PSD Group

Chủ tịch hội đồng sáng lập Viện Nghiên cứu và Ứng dụng phòng chống ma túy PSD.

Thành viên sáng lập Liên hiệp các tổ chức Điều trị nghiện Thế giới ICARO.

Nhận bằng tiến sĩ danh dự và xác nhận kỷ lục thế giới "từng là người nghiện ma túy đầu tiên trên thế giới bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học" Chống tái nghiện ma túy bằng phương pháp tâm lý ".


Bà NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc điều hành

Thành viên Hội đồng sáng lập Viện Nghiên cứu và Ứng dụng phòng chống ma túy PSD (Viện PSD)

Cử nhân Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội; Cử nhân Kinh tế - Học viện Tài chính Kế toán.

Kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính, kinh doanh, quản lý, quản trị điều hành doanh nghiệp.

 


 

 

Ông LÊ BÁ SÂM

Phó Tổng Giám đốc

Thành viên Hội đồng sáng lập Viện Nghiên cứu và Ứng dụng phòng chống ma túy PSD (Viện PSD)

Cử nhân Luật - Viện Đại Học Mở Hà Nội.

Từng giữ nhiều vị trí quản lý, điều hành trong Tập đoàn PSD và Viện PSD, kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực truyền thông, marketing.


Ông TẠ HUY ĐĂNG

Phó Tổng Giám đốc

Thạc sĩ kinh tế - Học viện Tài chính; Cử nhân luật - Đại học Luật Hà Nội

Kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính, quản lý và điều hành doanh nghiệp