BAN LÃNH ĐẠO

 

 

 


Bà NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc điều hành

Thành viên Hội đồng sáng lập Viện Nghiên cứu và Ứng dụng phòng chống ma túy PSD (Viện PSD)

Cử nhân Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội; Cử nhân Kinh tế - Học viện Tài chính Kế toán.

Kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính, kinh doanh, quản lý, quản trị điều hành doanh nghiệp.

 

 

Ông NGUYỄN THANH HẢI

Phó Tổng Giám đốc Thường trực

Thạc sĩ Quốc tế học - Đại học Quốc tế Oregon Hoa Kỳ

Kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực kinh doanh, xuất nhập khẩu, dự án xây dựng, quản lý và điều hành doanh nghiệp


Ông TRẦN XUÂN PHƯƠNG

Kế toán trưởng

Cử nhân kế toán doanh nghiệp - Đại học tài chính kế toán Hà Nội ( Học Viện Tài Chính)

Kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, trong đó hơn 10 năm làm kế toán trưởng trong lĩnh vực bất động sản, BOT cầu đường, xây dựng, thương mại...


Ông TRẦN QUANG THỌ

Giám đốc Đầu tư

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quốc tế - United Business Institutes (UBI) Vương Quốc Bỉ

kinh nghiệm hơn 20 năm trong linh vực quản lý dự án, đầu tư và quản lý doanh nghiệp